STAATSCOURANTVerlaging geluidproductieplafonds Nijmegen, spoortraject Nijmegen – Den Bosch, Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatBekendmakingAanleiding en beknopte samenvatting besluitTerinzageleggingZienswijzeInlichtingen

Bekendmaking voor Natuur en milieu | GeluidVerkeer | Organisatie en beleid in Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Geplaatst op Lokaalnieuwsdenbosch.nl op: 17-11-2023

  1. Bekendmakingen Den Bosch
  2. STAATSCOURANTVerlaging geluidproductieplafonds Nijmegen, spoortraject Nijmegen – Den Bosch, Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatBekendmakingAanleiding en beknopte samenvatting besluitTerinzageleggingZienswijzeInlichtingen

Natuur en milieu | GeluidVerkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen ministerie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 14 november 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/325643 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Nijmegen toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Nijmegen – Den Bosch voor zover gelegen binnen de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft geconstateerd dat op het traject Nijmegen – Den Bosch de geluidproductieplafonds veel hoger zijn dan de werkelijke geluidproductie. De gemeente is daarop in overleg getreden met ProRail om te onderzoeken of het mogelijk is de geluidproductieplafonds te verlagen. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ProRail is gebleken dat het niet noodzakelijk is de aanwezige geluidruimte te behouden. Gelet op de doelstelling van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verzocht om een verlaging van de geluidproductieplafonds langs dit traject. De plafondwaarden van 129 referentiepunten worden verlaagd met gemiddeld 5 dB. Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf de eerste werkdag na publicatie in de Staatscourant op vrijdag 17 november 2023, zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. Het voornemen, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek, wordt gepubliceerd op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl. Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren brengen: • Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden. • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487450. Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over het ontwerpbesluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer of via www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur. Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsdenbosch.nl Redactie

Lokaalnieuwsdenbosch.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Den Bosch. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Den Bosch

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.